? 在离婚诉g请律师的情况_聘请技巧_怎样请律师_捷律|?/title> <link href="http://css.53law.com/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/ask.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/ShowArticle.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/icon.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--[if lt IE 8]><!--> <link rel="stylesheet" href="http://css.53law.com/ie7/ie7.css"> <!--<![endif]--> <SCRIPT src="/js/page.js" language="javascript"></SCRIPT> <link href="/css/Page.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content="在离婚诉g请律师的情况_聘请技巧_怎样请律?> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="header"> <div class="topbar"> <div class="list"> <div class="left"> <div class="siteswitch" id="siteswitch"> 正在加蝲Q请E?.. </div> </div> <div class="right"> <a href="/UserLogin.aspx">d</a> | <a href="/UserReg.aspx">免费注册</a> | <a href="/Lawyer_Reg.aspx">律师入驻</a> </div> </div> </div> <div class="top_banner"> <a target="_blank" title="捷律云站 律师建站 律师建网?律师营销"></a> </div> <div class="head1"> <div class="logo"><a href="/"><img src="http://img.53law.com/logo.png" alt="湖南律师在线" border="0" /></a></div> <div class="slogan"><img src="/images/slogan.jpg" /></div> <div class="search"><div class="search_form"> <input type="text" class="keyword" /> <button type="submit" class=""></button> </div> <div class="send_ask"><input id="Button2" type="button" value="我要咨询律师" onclick="location.href='/ask/post.aspx';" class="button" /></div></div> </div> <div class="head2"> <div class="list"> <div class="topic"> <div class="hd"><a href="javascript:;">热点法律领域<i></i></a></div> <div class="bd"> <ul> <li> <a href="/flzs/hyjt/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-heart-broken"></i> </div> <div class="btn_label">婚姻家庭</div></a> </li> <li><a href="/flzs/xsbh/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-library"></i> </div> <div class="btn_label">刑事辩护</div></a></li> <li><a href="/flzs/jtsg/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-truck"></i> </div> <div class="btn_label">交通事?/div></a></li> <li><a href="/flzs/fcjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-office"></i> </div> <div class="btn_label">房U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/ldgs/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-accessibility"></i> </div> <div class="btn_label">力_工伤</div></a></li> <li><a href="/flzs/zqzw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-coin-yen"></i> </div> <div class="btn_label">债权债务</div></a></li> <li><a href="/flzs/zscq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-quill"></i> </div> <div class="btn_label">知识产权</div></a></li> <li><a href="/flzs/qyfw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-display"></i> </div> <div class="btn_label">企业法务</div></a></li> <li><a href="/flzs/yljf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-aid-kit"></i> </div> <div class="btn_label">ȝU纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/shpc/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-bookmarks"></i> </div> <div class="btn_label">损害赔偿</div></a></li> <li><a href="/flzs/htjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-books"></i> </div> <div class="btn_label">合同U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/zdcq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-earth"></i> </div> <div class="btn_label">征地拆迁</div></a></li> </ul> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/ask/">法律咨询</a></li> <li><a href="/lawyer/">扑־?/a></li> <li><a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li><a href="/anli/">案例大全</a></li> <li><a href="http://www.yjgda.com/">律师建网?/a></li> </ul> </div> <div class="jielvyun"><a target="_blank" title="捷律云站:律师建网?律师营销"><img src="/Images/jielvyun.jpg" style="border:0;" /></a></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> window.onload = function () { getCitySite(); UserLogin_Topbar(); $(".topic").bind("mouseover", function () { $(".topic .bd").stop().slideDown(); $(".topic .hd i").addClass("on"); }); $(".topic").bind("mouseout", function () { $(".topic .bd").stop().slideUp(); $(".topic .hd i").removeClass("on"); }); }; </script> <div id="Main"> <form name="form1" method="post" action="./ShowArticle_Temp.aspx?ID=625" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMjA5ODg5Mzk2N2QYAQUGZ3ZUYWdzDzwrAAwBCAIBZPlHY1Kbs2xnAGPs/wJI35xZcizY7CWgMbE7zfQ3kyPE" /> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="EA2E7AE8" /> <div id="Nav">您的当前位置: <a href="/">捷律|?/a> > <span id="lbNav"><a href="/zyqls/">怎样请律?/a> > <a href="/zyqls/pqjq/">聘请技?/a></span> > 正文</div> <div id="Left"> <div id="Title"> <h1><span id="lalTitle">在离婚诉g请律师的情况</span></h1></div> <div id="Author"> 发布旉:<span id="lbInDate">2017/12/1 17:44:14</span>  <span id="lbSource"></span><span id="lbAuthor"></span>   阅读?<span id="Hits"></span></div> <div id="Content"> <span id="lalContent"><p>1、“经实力型”,请律师?/p><p> 不论案g大少Q不Z议胦产多,不论案g是否复杂Q请了律师,׃钱,不论怎么hL不请的好Q在自己实力及心理承受范围之c,请一个自己满意的律师Q毕竟能帮自己分析案Ӟ在开庭时说几句话Q在调解时打个圆场,替自己同自己不愿意打交道的h联系Q律师,q是有用的?/p><p> 2、案件复杂型Q徏议请律师?/p><p> 一般当事h在v诉离婚前Q往往l历了一个较为O长的自我斗争的过E,也一般经历了一个没有效果的谈判q程。也有的当事然没有和Ҏ直白谈离婚,但内心也l历了一个压抑许久的心理反复q程。但是,打离婚官司,惌取一个对自己好的l果Q不是吃了秤砣坚定了d的决心就完成了离婚的准备。夫L情破裂以及过错的取证Q夫d同胦产是否存在具体项目,是不是先行需要律师和Ҏ调解争取和^解决Q都可能需要大量的诉前准备工作。虽然即开始一场没有硝烟的战争Q但准备l养、绘制战役计划书Q获取胦产证据工作都是较为重要的Q这Ӟ请律师的作用Q就大大昄出来了。另一斚wԌ当您H然拿到配偶向法院呈递的赯Ӟ望着上面无中生有、甚至一z胡a的控诉时Q望着诉状中过分的诉讼hӞ气得脸色发青Q嘴唇哆嗦是不够的,需要有针对性的而不是长大论地拟写{辩Ӟ从而澄清自q清白Q与此同旉要围l对方的诉讼hQ或Ҏ有意遗漏的共同胦产进行收集证据,或从法律规定中争取自己应有的权利。再如,对于有些公司股权、银行存ƾ查询、股分割的涉案案gQ请律师处理可以最大程度保护自己合法权益,q时Q律师的作用在于此?/p><p> 3、法理争议型Q徏议请律师?/p><p> 有些d案gQ虽然案情简单,但法律适用复杂Q对于争议的处理法律没有规定Q上高院的相关司法{复也不甚明,甚至理论界也有争议。对于此cL件的处理Q需要请理论性强的专业婚d师来相助。比如这个案Ӟ</p><p> x在婚前购房,购房合同?0万。女方出?0万,另男Ҏ证据证明同时也出?0万元直接汇入x购房的房产公司。之后,男女双方l婚。再之后Q男奛_方离婚诉讹{此Ӟ房子已升D100万元?/p><p> xUͼ该房pd婚前个h名义购买Q且房证也是其一人名义,该房应ؓ其个?</p><p> hUͼ该房虽系婚前x所购,但男方亦有出资,且该房现已增|故该房包括增值部分应作ؓ共同财分割?/p><p> 对于q个案g的具体法律适用Q我׃再展开叙述。这个案件就是一个较为有争议的案Ӟ目前分割的法律规则法律没有明规定,q种案gQ虽然案情简单,但法律适用复杂Q徏议请律师?/p><p> 4、有意调解型Q徏议请律师?/p><p> 99%的当事h不愿意上法院打官司,d案g更是如此。若能经q律师从中斡旋,从中调解Q凭律师三寸不烂之舌Q将双方争议圆满化解Q促使双方能有一个都可以接收的协议,q种可能性虽然不大,但毕竟有q个可能。据我们l计Q律师诉前居间调解成功率?0%Q但管可能性较,但对于实在不愿意诉诸法院的当事hQ聘请律师出面调解也是争取一U机会和可能Q也是律师作用所在?/p><p><br/></p></span> <div class="pages"> </div> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "24" }, "share": {}, "image": { "viewList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"], "viewText": "分n刎ͼ", "viewSize": "16" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"]} }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];</script> </div> <div id=UpDown> <br /> 下一:<a href='/p/201712/01174213.shtml'>请律师打官司划得来吗?</a> </div> <div id="Tags"> <div id="TagsTitle" class="f14B"> 更多关于<font color=#FF0000><b>请律?d</b></font>的文?/div> <div id="TagsContent" class="f14"> <div> <table cellspacing="0" border="0" id="gvTags" width="100%"> <tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201703/21-23-6-29.shtml'>l婚证丢׃能离婚吗Q?/a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201703/21-23-10-1.shtml'>dQ你要掌握哪些证据?</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201707/04163856.shtml'>d证据是如何收集的</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201707/04164012.shtml'>法院q行d调解的方法有哪些</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201707/07143346.shtml'>子女为父母购买房Q离婚怎么分割Q?/a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/08105531.shtml'>聘请什么样的律师合适?</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/08105700.shtml'>请律师值得么?</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/22174102.shtml'>新婚L规定不允许离婚的几种情况</a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/23105247.shtml'>2017新婚Ld财分割有什么规?/a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/23105647.shtml'>婚内会媄响离婚胦产分割吗Q?/a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/23114806.shtml'>d财保全担保的方?/a> </td> </tr><tr> <td> <samp>·</samp><a target="_blank" href='/p/201708/23115154.shtml'>d财与债务如何处理</a> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" language="javascript"> pagetitle(); </script> <span id="pagetitle"></span> <span id="Spanpl"></span> </div> <div id="Right"> <div id="block3" class="block"> <div class="hd f18"> 最新推?/div> <div class="bd"> <ul> <li><a href='/p/201712/01174414.shtml' target=_blank title='在离婚诉g请律师的情况' class="">在离婚诉g请律师的情况</a></span></li> <li><a href='/p/201712/01174213.shtml' target=_blank title='请律师打官司划得来吗?' class="">请律师打官司划得来吗?</a></span></li> <li><a href='/p/201708/08105825.shtml' target=_blank title='如何委托律师担Q诉讼代理人?' class="">如何委托律师担Q诉讼代理人?</a></span></li> <li><a href='/p/201708/08105700.shtml' target=_blank title='请律师值得么?' class="">请律师值得么?</a></span></li> <li><a href='/p/201708/08105531.shtml' target=_blank title='聘请什么样的律师合适?' class="">聘请什么样的律师合适?</a></span></li> </ul> </div> </div> <div id="block4" class="block"> <div class="hd f18"> 相关法律咨询</div> <div class="bd"> <ul> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8059_1.shtml'>婚后父母把房产过L我,d时我老婆有权?..</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8127_1.shtml'>婚姻</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8141_1.shtml'>h做业务在外欠的十几万Q如果女方和他离?..</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8142_1.shtml'>我爸妈前两天׃6万买了个车,要过户到我?..</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8171_1.shtml'>我和老婆因感情不合分居也?0多年了,没结?..</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_7848_1.shtml'>d案和孩子抚养?/a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_7877_1.shtml'>老公有外遇不想离?我想d,怎办</a> </li> <li><a target="_blank" href='/ask/view_8023_1.shtml'>婚外情生子离婚胦产等相关问题咨询</a> </li> </ul> </div> </div> <div id="block5" class="block fixed"> <div class="hd f18"> 热门点击排行?/div> <div class="bd"> <ul> <li><img src="/images/num/1.png" /><a href='/p/201712/01174414.shtml' target=_blank title='在离婚诉g请律师的情况' class="">在离婚诉g请律师的情况</a></span></li> <li><img src="/images/num/2.png" /><a href='/p/201708/08105700.shtml' target=_blank title='请律师值得么?' class="">请律师值得么?</a></span></li> <li><img src="/images/num/3.png" /><a href='/p/201708/08105531.shtml' target=_blank title='聘请什么样的律师合适?' class="">聘请什么样的律师合适?</a></span></li> <li><img src="/images/num/4.png" /><a href='/p/201712/01174213.shtml' target=_blank title='请律师打官司划得来吗?' class="">请律师打官司划得来吗?</a></span></li> <li><img src="/images/num/5.png" /><a href='/p/201708/08105825.shtml' target=_blank title='如何委托律师担Q诉讼代理人?' class="">如何委托律师担Q诉讼代理人?</a></span></li> </ul> </div> </div> </div> </form> </div> <div class="footer"> <div class="list"> <div id="foot_menu"> <div class="left"> <ul> <li><span class="f16b">公众会员指南</span><br /> <a href="/ask/post.aspx">免费咨询</a><br /> <a href="/lawyer/">快速找律师</a><br /> <a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li> <span class="f16b">律师会员指南</span><br /> <a >律师微信程?/a><br /> <a >律师推广</a><br /> <a >律师建网?/a><br /> </li> <li> <span class="f16b">关于我们</span><br /> <a href="/about/aboutus.shtml">关于我们</a><br /> <a href="/about/contactus.shtml">联系我们</a><br /> <a href="/about/disclaimer.shtml">免责声明</a><br /> <a href="/about/message.shtml">留言反馈</a> </li> </ul> </div> <div class="right"> <div class="title">联系我们</div> <div class="list"> 联系电话: 15874956456<br /> QQQ?466711078<br /> 邮箱Qwebmaster@hn148.com </div> </div> </div> <div class="qrcode"><img src="/images/qrcode.jpg" width="150" height="150" /> <br />捷律|公众^? </div> </div> <div class="copyright"> Copyright © 2016 - 2020 长沙捷律|络U技有限公司Q?a href="http://www.yjgda.com/">捷律|?/a>Q?All Rights Reserved<br />ICP备案~号Q?a target="_blank" rel="nofollow">湘ICP?6008841?2</a>  <a target="_blank" rel="nofollow" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/gongan.png" style="float:left;"/>湘公|安?43010502000938?/a>  l一C会信用代码: <a href="/About/Zhizhao.aspx" title="营业执照" target="_blank">91430105MA4L4FMF9M</a> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?efbb102bc9e2f558c1c26a9999f2e5a2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/common.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function (e) { getArticleHits(625,0); t = $('.fixed').offset().top; fh = $('.fixed').height(); $(window).scroll(function (e) { s = $(document).scrollTop(); if (s > t - 10) { $('.fixed').css('position', 'fixed'); $('.fixed').css('top', '5px'); } else { $('.fixed').css('position', 'relative'); $('.fixed').css('top', '0px'); } }) }); </script> <a href="http://www.yjgda.com/">ŷ߲</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>