? l婚证丢׃能离婚吗Q_d_婚姻家庭_捷律|?/title> <link href="http://css.53law.com/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/ask.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/ShowArticle.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://css.53law.com/icon.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--[if lt IE 8]><!--> <link rel="stylesheet" href="http://css.53law.com/ie7/ie7.css"> <!--<![endif]--> <SCRIPT src="/js/page.js" language="javascript"></SCRIPT> <link href="/css/Page.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content="l婚证丢׃能离婚吗Q_d_婚姻家庭"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="header"> <div class="topbar"> <div class="list"> <div class="left"> <div class="siteswitch" id="siteswitch"> 正在加蝲Q请E?.. </div> </div> <div class="right"> <a href="/UserLogin.aspx">d</a> | <a href="/UserReg.aspx">免费注册</a> | <a href="/Lawyer_Reg.aspx">律师入驻</a> </div> </div> </div> <div class="top_banner"> <a target="_blank" title="捷律云站 律师建站 律师建网?律师营销"></a> </div> <div class="head1"> <div class="logo"><a href="/"><img src="http://img.53law.com/logo.png" alt="湖南律师在线" border="0" /></a></div> <div class="slogan"><img src="/images/slogan.jpg" /></div> <div class="search"><div class="search_form"> <input type="text" class="keyword" /> <button type="submit" class=""></button> </div> <div class="send_ask"><input id="Button2" type="button" value="我要咨询律师" onclick="location.href='/ask/post.aspx';" class="button" /></div></div> </div> <div class="head2"> <div class="list"> <div class="topic"> <div class="hd"><a href="javascript:;">热点法律领域<i></i></a></div> <div class="bd"> <ul> <li> <a href="/flzs/hyjt/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-heart-broken"></i> </div> <div class="btn_label">婚姻家庭</div></a> </li> <li><a href="/flzs/xsbh/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-library"></i> </div> <div class="btn_label">刑事辩护</div></a></li> <li><a href="/flzs/jtsg/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-truck"></i> </div> <div class="btn_label">交通事?/div></a></li> <li><a href="/flzs/fcjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-office"></i> </div> <div class="btn_label">房U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/ldgs/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-accessibility"></i> </div> <div class="btn_label">力_工伤</div></a></li> <li><a href="/flzs/zqzw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-coin-yen"></i> </div> <div class="btn_label">债权债务</div></a></li> <li><a href="/flzs/zscq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-quill"></i> </div> <div class="btn_label">知识产权</div></a></li> <li><a href="/flzs/qyfw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-display"></i> </div> <div class="btn_label">企业法务</div></a></li> <li><a href="/flzs/yljf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-aid-kit"></i> </div> <div class="btn_label">ȝU纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/shpc/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-bookmarks"></i> </div> <div class="btn_label">损害赔偿</div></a></li> <li><a href="/flzs/htjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-books"></i> </div> <div class="btn_label">合同U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/zdcq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-earth"></i> </div> <div class="btn_label">征地拆迁</div></a></li> </ul> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/ask/">法律咨询</a></li> <li><a href="/lawyer/">扑־?/a></li> <li><a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li><a href="/anli/">案例大全</a></li> <li><a href="http://www.yjgda.com/">律师建网?/a></li> </ul> </div> <div class="jielvyun"><a target="_blank" title="捷律云站:律师建网?律师营销"><img src="/Images/jielvyun.jpg" style="border:0;" /></a></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> window.onload = function () { getCitySite(); UserLogin_Topbar(); $(".topic").bind("mouseover", function () { $(".topic .bd").stop().slideDown(); $(".topic .hd i").addClass("on"); }); $(".topic").bind("mouseout", function () { $(".topic .bd").stop().slideUp(); $(".topic .hd i").removeClass("on"); }); }; </script> <div id="Main"> <form name="form1" method="post" action="./ShowArticle_Temp.aspx?ID=11" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUKMjA5ODg5Mzk2N2QYAQUGZ3ZUYWdzD2dk7ANrJlb5Y+7CCNBfcrZrMAH7My2lPtoq5cZCmDRSMNY=" /> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="EA2E7AE8" /> <div id="Nav">您的当前位置: <a href="/">捷律|?/a> > <span id="lbNav"><a href="/flzs/hyjt/">婚姻家庭</a> > <a href="/flzs/hyjt/lh/">d</a></span> > 正文</div> <div id="Left"> <div id="Title"> <h1><span id="lalTitle">l婚证丢׃能离婚吗Q?/span></h1></div> <div id="Author"> 发布旉:<span id="lbInDate">2017/3/21 23:06:29</span>  <span id="lbSource"></span><span id="lbAuthor"></span>   阅读?<span id="Hits"></span></div> <div id="Content"> <span id="lalContent"><p> <span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;">l婚证失丢的Q确定找不到的夫妻,可以再去民政局婚姻登记处补力你们的l婚证,当然补办的时候,需要很多手l,你先到民政局婚姻登记处咨询后Q备齐这些资料文件后再到那里q行l婚证的补办。补好后Q就可以q行正常的离婚手l了?/span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 如果不想补办耽误d旉的话Q那么可以到民政婚姻登记机关Q直接开一张婚dp证明书Q那当然你们必须让对方相信你们是夫妻Q或者提供一些个Z息,婚姻登记处也会帮助你们查相关信息?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 有一些婚ȝ记部门是不愿意向你提供婚dpȝ证明的,因ؓ可能会出现错误。这个时候,你最好是到自q户口所在地的派出所q行相应手箋的补办。一般情况下Q如果你们的户口一个户口本上的话,那么可以让派出所开L证明Q这个时候,L证明也能用来办理d手箋的?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 如果你们所在属于村或者是居委会的话,那么你还可以在那里开居这L证明。让他们证明你们是本w就是夫妻,卛_dp证明。这P可以拿着q个夫妻关系证明d理离婚的手箋了?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 当然Q你也可以和Ҏq行协议d。在协议d的时候,必须有一个书面的材料Q这里包括了你们的胦产是如何分配的,子女的抚养问题是如何安排的。这P民政局才会向你们开兯明,q最l允怽们的d协议的?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 相关知识Q怎么补办l婚?</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 补办l婚需要的提交的材料:</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 1、男奛_方n份证、户口本?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 2、结婚证丢失证明Q需要到当地zև所开兗?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> l婚证丢p明范例:我单位xxx与xx单位的xxx于xxxxqxx月xx日在x处登记结婚,至今仍是夫妻关系。因保管不善Q将l婚证丢失,Ҏ证明。签字、日期、盖章即可?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 3、查档证明?原登记机x档案局出具)</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 4、双方近期三寸免冠合q片三张?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 5、结婚证属撕毁,但能反映原貌的,可不出具查档证明Q属内容有误的,如日期、姓名等Q须持原登记机关或派出所证明?切记不可自己手动涂改Q否则结婚证׃废了Q国家是不会承认的?</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 补领l婚证的条gQ?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 1、必d男女其中一方婚ȝ记处办理Q其他登记处无权补办?不是双方都必dQ一方去卛_Q但所需证据、手l要带全)</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 2、当事h依法登记l婚Q现今仍然维持该状况Q?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 3、双Ҏ有本人的怽户口和居民w䆾证;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 4、当事h亲自到婚ȝ记机x出申P填写《申误领婚ȝ记证声明书》?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 婚姻登记档案遗失的,当事人应提交能够证明其婚ȝ늚证明。例如,户口上夫妻关系的记载、单位、村(?民委员会或者近-亲属出具写明甌人婚ȝ늚证明可以作ؓ甌人婚ȝ况证明用?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 补办l婚证的费用工本??/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 委托他h来补办结婚证Q?/div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 宋体; font-size: 14px; line-height: 28px;"> 因故未能亲自到的可委托他人办理,双方当事Z自到婚姻登记机关提出甌。委托办理应提交公证的当事hw䆾证复Cg和委托书Q委托书应当写明当事人办理婚ȝ记的旉及承办机兟뀁目前的婚姻状况、委托事由、受委托人的姓名和n份证LQ受委托人应当同时提交本人的w䆾证?/div></span> <div class="pages"> </div> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "24" }, "share": {}, "image": { "viewList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"], "viewText": "分n刎ͼ", "viewSize": "16" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"]} }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];</script> </div> <div id=UpDown> 上一:<a href='/p/201703/21-23-10-1.shtml'>dQ你要掌握哪些证据?</a><br /> </div> <script type="text/javascript" language="javascript"> pagetitle(); </script> <span id="pagetitle"></span> <span id="Spanpl"></span> </div> <div id="Right"> <div id="block3" class="block"> <div class="hd f18"> 最新推?/div> <div class="bd"> <ul> <li><a href='/p/201909/04112335.shtml' target=_blank title='h惌v诉离婚的法律规定是什么?' class="">h惌v诉离婚的法律规定是什么?</a></span></li> <li><a href='/p/201909/04112006.shtml' target=_blank title='诉讼d时双方必d庭吗Q? class="">诉讼d时双方必d庭吗Q?/a></span></li> <li><a href='/p/201909/04111733.shtml' target=_blank title='事实婚姻如何赯d' class="">事实婚姻如何赯d</a></span></li> <li><a href='/p/201903/20093503.shtml' target=_blank title='单方赯d需要多长时?需要哪些条Ӟ' class="">单方赯d需要多长时?需要哪些条Ӟ</a></span></li> <li><a href='/p/201903/20092236.shtml' target=_blank title='婚姻法规定分居多久可以离? class="">婚姻法规定分居多久可以离?/a></span></li> <li><a href='/p/201902/18092740.shtml' target=_blank title='法院都判d?为啥q不能登记再?' class="">法院都判d?为啥q不能登记再?</a></span></li> <li><a href='/p/201902/18092325.shtml' target=_blank title='d时什么情况可以提? class="">d时什么情况可以提?/a></span></li> <li><a href='/p/201812/26153301.shtml' target=_blank title='怎么认定夫妻感情破裂Q? class="">怎么认定夫妻感情破裂Q?/a></span></li> </ul> </div> </div> <div id="block4" class="block"> <div class="hd f18"> 相关法律咨询</div> <div class="bd"> <ul> </ul> </div> </div> <div id="block5" class="block fixed"> <div class="hd f18"> 热门点击排行?/div> <div class="bd"> <ul> <li><img src="/images/num/1.png" /><a href='/p/201703/21-23-6-29.shtml' target=_blank title='l婚证丢׃能离婚吗Q? class="">l婚证丢׃能离婚吗Q?/a></span></li> <li><img src="/images/num/2.png" /><a href='/p/201703/21-23-10-1.shtml' target=_blank title='dQ你要掌握哪些证据?' class="">dQ你要掌握哪些证据?</a></span></li> <li><img src="/images/num/3.png" /><a href='/p/201707/04163856.shtml' target=_blank title='d证据是如何收集的' class="">d证据是如何收集的</a></span></li> <li><img src="/images/num/4.png" /><a href='/p/201708/22174102.shtml' target=_blank title='新婚L规定不允许离婚的几种情况' class="">新婚L规定不允许离婚的几种情况</a></span></li> <li><img src="/images/num/5.png" /><a href='/p/201707/04164012.shtml' target=_blank title='法院q行d调解的方法有哪些' class="">法院q行d调解的方法有哪些</a></span></li> <li><img src="/images/num/6.png" /><a href='/p/201707/04163643.shtml' target=_blank title='如何判断夫妻感情已破裂?' class="">如何判断夫妻感情已破裂?</a></span></li> <li><img src="/images/num/7.png" /><a href='/p/201812/26153301.shtml' target=_blank title='怎么认定夫妻感情破裂Q? class="">怎么认定夫妻感情破裂Q?/a></span></li> <li><img src="/images/num/8.png" /><a href='/p/201708/22172451.shtml' target=_blank title='怎样举证夫妻分居两年' class="">怎样举证夫妻分居两年</a></span></li> </ul> </div> </div> </div> </form> </div> <div class="footer"> <div class="list"> <div id="foot_menu"> <div class="left"> <ul> <li><span class="f16b">公众会员指南</span><br /> <a href="/ask/post.aspx">免费咨询</a><br /> <a href="/lawyer/">快速找律师</a><br /> <a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li> <span class="f16b">律师会员指南</span><br /> <a >律师微信程?/a><br /> <a >律师推广</a><br /> <a >律师建网?/a><br /> </li> <li> <span class="f16b">关于我们</span><br /> <a href="/about/aboutus.shtml">关于我们</a><br /> <a href="/about/contactus.shtml">联系我们</a><br /> <a href="/about/disclaimer.shtml">免责声明</a><br /> <a href="/about/message.shtml">留言反馈</a> </li> </ul> </div> <div class="right"> <div class="title">联系我们</div> <div class="list"> 联系电话: 15874956456<br /> QQQ?466711078<br /> 邮箱Qwebmaster@hn148.com </div> </div> </div> <div class="qrcode"><img src="/images/qrcode.jpg" width="150" height="150" /> <br />捷律|公众^? </div> </div> <div class="copyright"> Copyright © 2016 - 2020 长沙捷律|络U技有限公司Q?a href="http://www.yjgda.com/">捷律|?/a>Q?All Rights Reserved<br />ICP备案~号Q?a target="_blank" rel="nofollow">湘ICP?6008841?2</a>  <a target="_blank" rel="nofollow" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/gongan.png" style="float:left;"/>湘公|安?43010502000938?/a>  l一C会信用代码: <a href="/About/Zhizhao.aspx" title="营业执照" target="_blank">91430105MA4L4FMF9M</a> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?efbb102bc9e2f558c1c26a9999f2e5a2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/common.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function (e) { getArticleHits(11,0); t = $('.fixed').offset().top; fh = $('.fixed').height(); $(window).scroll(function (e) { s = $(document).scrollTop(); if (s > t - 10) { $('.fixed').css('position', 'fixed'); $('.fixed').css('top', '5px'); } else { $('.fixed').css('position', 'relative'); $('.fixed').css('top', '0px'); } }) }); </script> <a href="http://www.yjgda.com/">ŷ߲</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>